Becoming a doctoral student. Why students decide to do a PhD
Kapitel i bok, 2006

Författare

Michael Christie

Centrum för kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning (CKK)

Sergey Kubatkin

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Shifting Perspectives in Engineering Education / publ. Chalmers Strategic Effort on Learning and Teaching (C-SELT), Chalmers University of Technology, Göteborg

320-331

Ämneskategorier

Pedagogiskt arbete

Pedagogik

Mer information

Skapat

2017-10-08