Rethinking Engineering Education - The CDIO Approach
Bok, 2007

Författare

Edward Crawley

Johan Malmqvist

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling

Sören Östlund

Doris Brodeur

Ämneskategorier

Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik

ISBN

978-0-387-38287-6

Mer information

Skapat

2017-10-06