Efficient use of biomass in black liquor gasification plants
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Håkan Eriksson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Simon Harvey

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Thore Berntsson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Published in Pulp and Paper Canada 103:12 (2002) pp 67-73

1404-7098 (ISSN)

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07