Engendering good learning in group-work
Övrigt konferensbidrag, 2004

Författare

Michael Christie

Chalmers, Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK)

Fariba Ferdos

Chalmers, Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK)

EARLI Higher Education SIG conference,Tallin Estonia 18-21 June 2004

Ämneskategorier

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-06