Appropriate ways of assessing learning at Chalmers
Övrigt konferensbidrag, 2002

Författare

Michael Christie

Chalmers, Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK)

The CSELT conference, Bohuslän Sweden 13-15 August 2002

Ämneskategorier

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-06