Assesing for understanding in Engineering education-a Swedish case study
Övrigt konferensbidrag, 2000

Författare

Michael Christie

Centrum för pedagogisk utveckling

Congress Proceedings, 2nd Global Congress on Engineering Education, Wismar Germany 2-7 July 2000

Ämneskategorier

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-06