Evaluation of emerging hybrid systems for heat and power generation using biomass and natural gas, subject to technical and economic uncertainties
Rapport, 2001

Författare

Nabil Kassem

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Simon Harvey

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07