Decision making and Life Cycle Assessment
Licentiatavhandling, 1995

Författare

Henrikke Baumann

Institutionen för teknisk miljöplanering

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

ISBN

992-183985-3

Report - Department of Technical Environmental Planning, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden: 1995:4

Mer information

Skapat

2017-10-07