SimWattch: Integrating complete-system and user-level performance and power simulators
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Per Stenström

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datorteknik

Michel Dubois

Jianwei Chen

IEEE Micro

Vol. 27 4 34-48

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06