Gestaltning och teknik i den komplexa byggandet: Ett programförslag för samverkan mellan A och V på VIA-plattformen
Rapport, 1999

Författare

Carl-Eric Hagentoft

Chalmers, Institutionen för byggnadsfysik

Ulf Janson

Institutionen för arkitektur

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06