Multi-Rate Convolutional Codes
Rapport, 1998

Författare

Pål Frenger

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Pål Orten

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Tony Ottosson Gadd

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Arne Svensson

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

R - Department of Signals and Systems, Chalmers University of Technology: R021/1998