Multi-Rate Convolutional Codes
Rapport, 1998

Författare

Pål Frenger

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Pål Orten

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Tony Ottosson Gadd

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Arne Svensson

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

R - Department of Signals and Systems, Chalmers University of Technology: R021/1998

Mer information

Skapat

2017-10-07