Multi-Rate Convolutional Codes
Rapport, 1998

Författare

Pål Frenger

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Pål Orten

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Tony Ottosson Gadd

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Arne Svensson

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

R - Department of Signals and Systems, Chalmers University of Technology: R021/1998

Mer information

Skapat

2017-10-07