Some Results on Pulse Shaping in DS-CDMA Systems
Rapport, 1997

Författare

Pål Orten

Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem

Arne Svensson

Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07