Analysis of Successive Interference Cancellation Scheme in Multiple Data Rate DS/CDMA Systems
Rapport, 1995

Författare

Ann-Louise Johansson

Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem

Arne Svensson

Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07