Multi-Rate Performance in DS/CDMA Systems
Rapport, 1995

Författare

Tony Ottosson Gadd

Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem

Arne Svensson

Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik