Performance of a biomass integrated gasification combined cycle CHP plant supplying heat to a district heating network
Paper i proceeding, 2000

Författare

Simon Harvey

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

(Presented at the International Gas Turbine & Aeroengine Congress & Exhibition, Munich, Germany, May 8-11, 2000.)

1404-7098 (ISSN)

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07