Costs and emissions for future community CHP systems in Sweden incorporating gas turbine technology
Rapport, 2000

Författare

Simon Harvey

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07