New Refrigerant Blends to Replace R22 - A Klimat 21 Report
Rapport, 2000

Författare

Cecilia Gabrielii

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Sven Wellsandt

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Tord Karlsson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Paul Ingvarsson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07