Biomass gasification technologies for heat and power production
Rapport, 1999

Författare

Simon Harvey

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Nabil Kassem

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Gunnar Svedberg

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

M Söderström

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07