Design and off-design analysis of a crgt cycle based on the lm 2500-stig gas turbine
Paper i proceeding, 1998

Författare

Carlo Carcasci

Bruno Facchini

Simon Harvey

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Presented at the International Gas and Turbine & Aeroengine Congress & Exhibition Stockholm, Sweden, June 2-June 5, 1998

1103-2952 (ISSN)

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08