Design issues for the methane-steam reformer of a chemically recuperated gas turbine cycle
Paper i proceeding, 1998

Författare

Carlo Carcasci

Simon Harvey

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Presented at the International Gas and Turbine & Aeroengine Congress & Exhibition Stockholm, Sweden, June 2-June 5, 1998

1103-2952 (ISSN)

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07