Värmepumpens plats i energisystemet - ett sätt att klara växthuseffekten
Paper i proceeding, 1995

Författare

Thore Berntsson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Föredrag vid Nordiska värmepumpseminarium, Energiteknik 95 Stockholm, 16 maj 1995.

1103-2952 (ISSN)

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06