Värmepumpens plats i energisystemet - ett sätt att klara växthuseffekten
Paper in proceeding, 1995

Author

Anders Åsblad

Thore Berntsson

Department of Heat and Power Technology

Föredrag vid Nordiska värmepumpseminarium, Energiteknik 95 Stockholm, 16 maj 1995.

1103-2952 (ISSN)

Subject Categories

Chemical Engineering

More information

Created

10/6/2017