Modular approach to analysis of chemically recuperated gas turbine cycles
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1998

Författare

Carlo Carcasci

Bruno Facchini

Simon Harvey

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Energy Convers. Mgmt

Vol. 39 1693-1703

Ämneskategorier

Kemiteknik