Transactions on HiPEAC
Samlingsverk (redaktörskap), 2007

Redaktör

Per Stenström

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datorteknik

Marcelo Cintra

Michael O'Boyle

Francois Bodin

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07