Proceedings of the 2007 International Conference on HiPEAC
Samlingsverk (redaktörskap), 2007

Redaktör

Koen De Bosschere

David Kaeli

Per Stenström

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datorteknik

David Whalley

Theo Ungerer

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06