Improved procedure for measuring efficiency of small antennas in reverberation chambers
Paper i proceeding, 2003

Författare

A. Wolfgang

Jan Carlsson

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Charlie Orlenius

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Per-Simon Kildal

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

IEEE AP-S International Symposium, Columbus, Ohio, June 2003

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06