Business recipes, historical narratives and the discovery of networks
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

L. Araujo

The IMP Journal, 1, 3: 2-25

1, 3: 2-25 1, 3: 2-25

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Företagsekonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06