Investigations towards thermal and non-thermal effects of THz radiation on biological systems
Paper i proceeding, 2007

cells

millimeter wave

THz

Författare

Peter H. Siegel

Victor Pikov

Jan Stake

Chalmers, Teknisk fysik, Fysikalisk elektronik

Alex Siegel

4th IEEE International Symposium on Medical Devices and Biosensors

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Ämneskategorier

Cell- och molekylärbiologi

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08