A phenomenological model for the prediction of soot formation in diesel spray combustion
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Feng Tao

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Valeri Golovitchev

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Jerzy Chomiak

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Combustion and Flame

0010-2180 (ISSN)

Vol. 136 270-282

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08