Spelforskning som en del av Interaktionsdesign
Kapitel i bok, 2007

Författare

Staffan Björk

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Datavetenskap (datalogi)