Spelforskning som en del av Interaktionsdesign
Kapitel i bok, 2007

Författare

Staffan Björk

Göteborgs universitet

Linderoth (ed.) Virtuella lekar och digitala berättelser - Perspektiv på datorspel

Ämneskategorier

Datavetenskap (datalogi)

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13