Design patterns are Dead - Long Live Design Patterns
Kapitel i bok, 2007

Författare

Staffan Björk

Göteborgs universitet

Jussi Holopainen

Ämneskategorier

Datavetenskap (datalogi)