Gameplay Design Patterns for Believable Non-Player Characters
Paper i proceeding, 2007

Författare

Petri Lankoski

Staffan Björk

Göteborgs universitet

DiGRA 2007, Tokyo, Japan

Ämneskategorier

Datavetenskap (datalogi)

Mer information

Skapat

2017-10-10