Understanding Pervasive Games through Gameplay Design Patterns
Paper i proceeding, 2007

Författare

Johan Peitz

Staffan Björk

Göteborgs universitet

DiGRA 2007, Tokyo, Japan

Ämneskategorier

Datavetenskap (datalogi)

Mer information

Skapat

2017-10-10