The Importance of Being a Player
Paper i proceeding, 2007

Författare

Maria Åresund

Staffan Björk

Göteborgs universitet

Game in' Action conference, Göteborg, Sweden

Ämneskategorier

Datavetenskap (datalogi)

Mer information

Skapat

2017-10-10