Transportation infrastructure for CCS - Experiences and expected development
Poster (konferens), 2004

CO2 Transportation

Författare

Rickard Svensson

Chalmers, Institutionen för energiteknik

Mikael Odenberger

Chalmers, Institutionen för energiteknik

Filip Johnsson

Chalmers, Institutionen för energiteknik

Lars Strömberg

Chalmers, Institutionen för energiteknik

GHGT 7 Conference, 5th-9th Sep, Vancouver

Vol. Poster 350

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-08