Games and Design Patterns
Kapitel i bok, 2005

Författare

Staffan Björk

Göteborgs universitet

Jussi Holopainen

Ämneskategorier

Datavetenskap (datalogi)

ISBN

0-262-19536-4

Mer information

Skapat

2017-10-10