Reactions of lignin chromophores of the enal and enone types with sulfite
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Knut Lundquist

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Magnus Paulsson

Cyril Heitner

BioResources

Vol. 2 334-350

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06