Diffusion in velocity space caused by strong random fields
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

V. Zasenko

A. Zagorodny

Jan Weiland

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori

Physics of Particles and Nuclei

Vol. 36 Suppl. 1 47-51

Ämneskategorier

Fusion, plasma och rymdfysik

Mer information

Skapat

2017-10-06