Patterns in Game Design
Bok, 2004

Författare

Staffan Björk

Göteborgs universitet

Jussi Holopainen

Ämneskategorier

Datavetenskap (datalogi)

ISBN

1-58450-354-8

Mer information

Skapat

2017-10-10