Game Design Patterns
Paper i proceeding, 2003

Författare

Staffan Björk

Göteborgs universitet

Sus Lundgren

Göteborgs universitet

Jussi Holopainen

evel Up - Proceedings of Digital Games Research Conference 2003, Utrecht, The Netherlands, 4-6 November 2003

Ämneskategorier

Datavetenskap (datalogi)

Mer information

Skapat

2017-10-10