Enhanced multimodal grammar library
Rapport, 2006

Författare

Peter Ljunglöf

Göteborgs universitet

Gabriel Amores

Håkan Burden

Göteborgs universitet

Pilar Manchón

Guillermo Pérez

Aarne Ranta

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)