Enhanced multimodal grammar library
Rapport, 2006

Författare

Peter Ljunglöf

Göteborgs universitet

Gabriel Amores

Håkan Burden

Göteborgs universitet

Pilar Manchón

Guillermo Pérez

Aarne Ranta

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)

Mer information

Senast uppdaterat

2020-03-02