Lignins: Natural polymers from oxidative coupling of 4-hydroxyphenyl-propanoids
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

John Ralph

Knut Lundquist

Chalmers, Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Skogsindustriell kemiteknik

Gösta Brunow

Fachuang Lu

Hoon Kim

Paul.F Schatz

Jane M. Marita

Ronald D. Hatfield

Sally A. Ralph

Jörgen Holst Christensen

Wout Boerjan

Phytochemistry Reviews

3 29-60

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07