Stability of arylglycerols during alkaline cooking
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Knut Lundquist

Chalmers, Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Skogsindustriell kemiteknik

Sverker von Unge

Holzforschung

Vol. 58 330-333

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07