Kliniske tegn og fysisk function blandt computer brugere med og uden nakke-skulder besvær – NEW-studiet.
Paper i proceeding, 2004

saknas

Författare

B Juul-Kristensen

K Hansen

Pernilla Larsman

Göteborgs universitet

Roland Kadefors

Göteborgs universitet

G. Sjogaard

50 Nordiska Arbetsmiljömötet, Reykavik

65-66

Ämneskategorier

Psykologi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-18