Game Desing Patterns of Mobile Games
Rapport, 2004

Författare

Ola Davidsson

Johan Peitz

Staffan Björk

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Datavetenskap (datalogi)

Mer information

Skapat

2017-10-10