Integrerat slutet system för rening av spillvatten i vattenbruk
Patent, 2002

Författare

Björn Linden

Torsten Wik

Chalmers, Signaler och system

Linden,B and Wik, T.

PRV 0200348-1

SE20020000348 20020207

Ämneskategorier

Vattenteknik

Ekologi

Livsmedelsteknik

Kemiska processer

Annan industriell bioteknik