Supply Chain Collaboration in Platform Development
Licentiatavhandling, 2007

Delta Hörsalsvägen 7A, plan 0
Opponent: Björn Fagerström

Författare

Andreas Lindquist Wahl

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik

Delta Hörsalsvägen 7A, plan 0

Opponent: Björn Fagerström

Mer information

Skapat

2017-10-06