Precipitation reactions caused by nitrogen uptake during service at high temperatures of a niobium stabilised austenitic stainless steel
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

APFIM

EPMA

TEM

CALPHAD

Z-phase

Författare

Jenny M Erneman

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Martin Schwind

Ping Liu

Jan-Olof Nilsson

Hans-Olof Andrén

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys

John Ågren

Acta Materialia

Vol. 52 4337-4350

Ämneskategorier

Materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07