Will the insulated gate transistor survuve next decade?
Kapitel i bok, 2007

Författare

Olof Engström

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap

Future trends in microelectronics: Up the nanocreek (John Wiley & Son, 2007)

192-

Ämneskategorier

Annan teknik

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08