Reliability analysis in building physics design.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

building physics

probabilistic modelling

reliability analysis

FORM

Författare

Krystyna Pietrzyk

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi

Carl-Eric Hagentoft

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi

Building and Environment

0360-1323 (ISSN)

Vol. 43/2008 4 558-568

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07